MUDr. Andrej Venglarčík platný od 1.4.2015
      CENNÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONOV
Názov výkonu Cena Spoluúčasť pacienta Názov výkonu Cena Spoluúčasť pacienta
        25 27 24           25 27 24
Lok. anestézia pri konz. oš.-karpulové podanie  7 €         7,00 €        7,00 €        7,00 €   1-plôšková výplň fotokompozit 35 €       27,34 €       27,10 €       27,38 €
Lok. slizničná anestézia pri konz. oš.  2 €         2,00 €        2,00 €        2,00 €   frontálny úsek  
Vyžiadané komplexné stomatologické vyš. 35 €       35,00 €      35,00 €      35,00 €   2-plôšková výplň fotokompozit 45 €       28,15 €       27,62 €       28,24 €
Preventívna stomatologická prehliadka 15 €             -              -              -     frontálny úsek  
Komplexné vstupné pedostomatologické vyš.  20 €             -              -              -     3-plôšková výplň fotokompozit 55 €       34,32 €       33,67 €       34,43 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 15 €             -              -              -     frontálny úsek  
Lokálne oš. gingívy alebo sliznice 12 €       12,00 €      12,00 €      12,00 €   Kompletná rekonštrukcia zuba 85 €       64,32 €       63,67 €       64,43 €
RTG snímka zuba rádioviziografiou 9 €         9,00 €        9,00 €        9,00 €   Fotokompozit
Preventívna RTG snímka - 2x Bitewing 15 €       15,00 €      15,00 €      15,00 €   Fabrický pulpálny čap   20 €       20,00 €       20,00 €       20,00 €
Atraumatická extrakcia zuba/koreňa - periotom 15 €         7,66 €        7,90 €        7,62 €   kovový + cementácia  
Ošetrenie extrakčnej rany - Alvogyl, Gelatamp 20 €       11,49 €      11,85 €      11,43 €   FRC čap - sklokompozitný + cementácia 50 €       50,00 €       50,00 €       50,00 €
Sutúra extrakčnej rany 15 €       15,00 €      15,00 €      15,00 €   Remin. terapeutická výplň 15 €       11,17 €       11,05 €       11,19 €
atraumatický šicí materiál   kalciumsalicylát  
Dekapsulácia zuba múdrosti - VF prúdom 15 €       15,00 €      15,00 €      15,00 €   Primárne strojové ošetrenie 25 €       18,87 €       18,68 €       18,90 €
Komplexné protetické vyš. a návrh ošetrenia 90 €       90,00 €      90,00 €      90,00 €   koreň. kanálov  
Sňatie fixnej protetickej náhrady - 1 korunka 10 €       10,00 €      10,00 €      10,00 €   Plnenie kor. kanála terap. výplňou 5 €         5,00 €         5,00 €         5,00 €
Opätovné nasadenie fixnej  8 €         8,00 €        8,00 €        8,00 €   Endodontické ošetrenie zuba 60 €       37,02 €       36,30 €       37,14 €
náhrady - za každú korunku   1 kanálik    
Odstránenie zubného kameňa 8 €         4,17 €        4,05 €        4,19 €   Endodontické ošetrenie zuba 85 €       39,04 €       37,60 €       39,28 €
ultrazvuk - 1 sextant chrupu   2 kanáliky    
Odstránenie ZK a povlakov 30 €       30,00 €      30,00 € 30,00 €   Endodontické ošetrenie zuba 100 €       54,04 €       52,60 €       54,28 €
rozsah celého chrupu   3 kanáliky    
Individuálna inštr. a kontrola 20 €       20,00 €      20,00 € 20,00 €   Endodontické ošetrenie zuba 120 €       74,04 €       72,60 €       74,28 €
or. hyg. + kefka     4 kanáliky    
Vnútorné bielenie zuba - za 1 zub 40 €       40,00 €      40,00 € 40,00 €   Aplikácia dentálneho šperku 30 €       30,00 €       30,00 €       30,00 €
1-plôšková výplň - Amalgam 26 €       18,34 €      18,10 € 18,38 €   Náhrada zuba FRC mostom - 1 zub 150 €     150,00 €     150,00 €     150,00 €
1-plôšková výplň - Fotokompozit 35 €       27,34 €      27,10 € 27,38 €   Fixná dlaha FRC vláknom - za 1 zub 8,50 €         8,50 €         8,50 €         8,50 €
1-plôšková výplň - GIC   27 €       19,34 €      19,10 € 19,38 €   Odstránenie koreňovej výplne 20 €       20,00 €       20,00 €       20,00 €
2-plôšková výplň - Amalgam 38 €       21,15 €      20,62 € 21,24 €   za 1 kanálik    
2-plôšková výplň - Fotokompozit 50 €       33,15 €      32,62 € 33,24 €   Vyžiadané oš. mimo ambul. času 60 €       60,00 €       60,00 €       60,00 €
2-plôšková výplň - GIC   38 €       21,15 €      20,62 € 21,24 €   Neodhlásenie termínu ošetrenia  30 €       30,00 €       30,00 €       30,00 €
3-plôšková výplň - Amalgam 50 €       29,32 €      28,67 € 29,43 €   (30 min)    
3-plôšková výplň - Fotokompozit 65 €       44,32 €      43,67 € 44,43 €   Provizóriá razidlovou technikou 10 €       10,00 €       10,00 €       10,00 €
3-plôšková výplň - GIC   50 €       29,32 €      28,67 €      29,43 €   1 zub    
          CENY PROTETICKÝCH NÁHRAD SA KALKULUJÚ INDIVIDUÁLNE PODĽA POŽIADAVIEK PACIENTA